biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


Selectioneaza un capitol:
1 Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost. –
2 Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osândeşte pe cel plin de răutate.
3 Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. –
4 O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. –
5 Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune. –
6 Cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. –
7 Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!
8 Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este dispreţuit. –
9 Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă, decât să faci pe fudulul şi să n-ai ce mânca. –
10 Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.
11 Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. –
12 Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. –
13 În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. –
14 Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui. –
15 Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile. –
16 Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia, dar înţeleptul ascunde ocara. –
17 Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. –
18 Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. –
19 Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. –
20 Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. –
21 Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiţi de rele. –
22 Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi. –
23 Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia. –
24 Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir. –
25 Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. –
26 Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. –
27 Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. –
28 Pe cărarea neprihănirii este viaţa, şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. –
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook