biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


Selectioneaza un capitol:
1 Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. –
2 Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. –
3 Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. –
4 Domnul a făcut toate pentru o ţintă, chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. –
5 Orice inimă trufaşă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. –
6 Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea, şi prin frica de Domnul se abate de la rău. –
7 Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. –
8 Mai bine puţin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate. –
9 Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. –
10 Hotărâri dumnezeieşti sunt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greşeli când judecă. –
11 Cântarul şi cumpăna dreaptă vin de la Domnul; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui. –
12 Împăraţilor le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie. –
13 Buzele neprihănite sunt plăcute împăraţilor, şi ei iubesc pe cel ce vorbeşte cu neprihănire. –
14 Mânia împăratului este un vestitor al morţii, dar un om înţelept trebuie s-o potolească. –
15 Seninătatea feţei împăratului este viaţa, şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară.
16 Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului! –
17 Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale. –
18 Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. –
19 Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decât să împarţi prada cu cei mândri. –
20 Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. –
21 Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. –
22 Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. –
23 Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. –
24 Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase. –
25 Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. –
26 Cine munceşte, pentru el munceşte, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. –
27 Omul stricat pregăteşte nenorocirea, şi pe buzele lui este ca un foc aprins.
28 Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. –
29 Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său şi-l duce pe o cale care nu este bună. –
30 Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-şi muşcă buzele, a şi săvârşit răul. –
31 Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. –
32 Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi. –
33 Se aruncă sorţul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook