biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


Selectioneaza un capitol:
1 Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă! –
2 Un argat cu minte stăpâneşte peste fiul care face ruşine şi va împărţi moştenirea cu fraţii lui.
3 Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce încearcă inimile este Domnul. –
4 Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită, şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. –
5 Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. –
6 Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor. –
7 Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun; cu cât mai puţin cuvintele mincinoase în gura unui om de viţă aleasă! –
8 Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc: oriîncotro se întorc, izbândesc. –
9 Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. –
10 O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput, decât o sută de lovituri pe cel nebun. –
11 Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. –
12 Mai bine să întâlneşti o ursoaică jefuită de puii ei, decât un nebun în timpul nebuniei lui. –
13 Celui ce întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa. –
14 Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă cearta înainte de a se înteţi. –
15 Cel ce iartă pe vinovat şi osândeşte pe cel nevinovat, sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. –
16 La ce slujeşte argintul în mâna nebunului? Să cumpere înţelepciunea?… Dar n-are minte. –
17 Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate. –
18 Omul fără minte dă chezăşie, se pune chezaş pentru aproapele său. –
19 Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul, şi cine-şi zideşte poarta prea înaltă, îşi caută pieirea. –
20 Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea, şi cel cu limba stricată cade în nenorocire. –
21 Cine dă naştere unui nebun va avea întristare, şi tatăl unui nebun nu poate să se bucure. –
22 O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. –
23 Cel rău primeşte daruri pe ascuns ca să sucească şi căile dreptăţii. –
24 Înţelepciunea este în faţa omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. –
25 Un fiu nebun aduce necaz tatălui său şi amărăciune celei ce l-a născut. –
26 Nu este bine să osândeşti pe cel neprihănit la o gloabă, nici să loveşti pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. –
27 Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om priceput. –
28 Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. –
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook