biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


Selectioneaza un capitol:
1 Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. –
2 Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuşi. –
3 Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. –
4 Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! –
5 Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. –
6 Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? –
7 Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el! –
8 Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, risipeşte orice rău cu privirea lui. –
9 Cine poate zice: „Mi-am curăţat inima, sunt curat de păcatul meu”? –
10 Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. –
11 Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. –
12 Urechea care aude şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celălalt, Domnul le-a făcut. –
13 Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine. –
14 „Rău! Rău!” zice cumpărătorul, şi plecând, se fericeşte. –
15 Este aur şi sunt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sunt un lucru scump. –
16 Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii. –
17 Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. –
18 Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă. –
19 Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. –