biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


Selectioneaza un capitol:
1 Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac. –
2 Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme. –
3 Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea. –
4 Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimiceşte. –
5 Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. –
6 În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie şi se bucură. –
7 Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. –
8 Cei uşuratici aprind focul în cetate, dar înţelepţii potolesc mânia. –
9 Când se ceartă un înţelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. –
10 Oamenii setoşi de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viaţa. –
11 Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte. –
12 Când cel ce stăpâneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase, toţi slujitorii lui sunt nişte răi. –
13 Săracul şi asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi.
14 Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. –
15 Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. –
16 Când se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. –
17 Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare sufletului. –
18 Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu; dar ferice de poporul care păzeşte Legea! –
19 Nu prin vorbe se pedepseşte un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. –
20 Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el. –
21 Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. –
22 Un om mânios stârneşte certuri, şi un înfuriat face multe păcate. –
23 Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. –
24 Cine împarte cu un hoţ îşi urăşte viaţa, aude blestemul şi nu spune nimic. –
25 Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. –
26 Mulţi umblă după bunăvoinţa celui ce stăpâneşte, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.
27 Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniţi, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook