biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


Selectioneaza un capitol:
1 Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;
2 căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea.
3 Căci când eram încă fiu la tatăl meu şi fiu gingaş şi singur la mama mea,
4 el mă învăţa atunci şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi!
5 Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.
6 N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!
7 Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
8 Înalţă-o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.
9 Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”
10 Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
11 Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.
12 Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni.
13 Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstrează-o, căci ea este viaţa ta.
14 Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!
15 Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!
16 Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
17 căci ei mănâncă pâine nelegiuită şi beau vin stors cu sila.
18 Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.
19 Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.
20 Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
21 Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale!
22 Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor.
23 Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.
24 Izgoneşte neadevărul din gura ta şi depărtează viclenia de pe buzele tale!
25 Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.
26 Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărâte:
27 nu te abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te de rău.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook