biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


1 Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
2 Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
3 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4 Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!
5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,
6 sămânţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!
7 Domnul este Dumnezeul nostru: judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.
8 El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
9 de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
10 El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic pentru Israel,
11 zicând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la sorţi.”
12 Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini în ţară;
13 mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor;
14 dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.
15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei – a zis El – şi nu faceţi rău prorocilor Mei!”
16 A chemat foametea asupra ţării şi a tăiat orice mijloc de trai.
17 Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.
18 I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,
19 până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat cuvântul Domnului.
20 Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile, şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
21 L-a pus domn peste casa lui şi dregătorul tuturor averilor lui,
22 ca să lege după plac pe domnitorii lui şi să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.
23 Atunci Israel a venit în Egipt, şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.
24 Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult şi l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.
25 Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui şi s-au purtat mişeleşte cu robii Săi.
26 A trimis pe robul Său Moise şi pe Aaron, pe care-l alesese.
27 Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în ţara lui Ham.
28 A trimis întuneric şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la cuvântul Lui.
29 Le-a prefăcut apele în sânge şi a făcut să le piară toţi peştii.
30 Ţara lor a forfotit de broaşte, până în odăile împăraţilor lor.
31 El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.
32 În loc de ploaie le-a dat grindină şi flăcări de foc în ţara lor.
33 Le-a bătut viile şi smochinii şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.
34 El a zis şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,
35 care au mâncat toată iarba din ţară şi au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
36 A lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor, toată pârga puterii lor.
37 A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.
38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.
39 A întins un nor, ca să-i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.
40 La cererea lor, a trimis prepeliţe şi i-a săturat cu pâine din cer.
41 A deschis stânca, şi au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.
42 Căci Şi-a adus aminte de cuvântul Lui cel sfânt şi de robul Său Avraam.
43 A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
44 Le-a dat pământurile neamurilor, şi au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,
45 ca să păzească poruncile Lui şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook