biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


1 Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului!
2 Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor,
3 care nu săvârşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui!
4 Tu ai dat poruncile Tale, ca să fie păzite cu sfinţenie.
5 O, de ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!
6 Atunci nu voi roşi de ruşine la vederea tuturor poruncilor Tale!
7 Te voi lăuda cu inimă neprihănită, când voi învăţa legile dreptăţii Tale.
8 Vreau să păzesc orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot!
9 Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău.
10 Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.
11 Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
12 Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învaţă-mă orânduirile Tale!
13 Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii Tale.
14 Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aş avea toate comorile.
15 Mă gândesc adânc la poruncile Tale, şi cărările Tale le am sub ochi.
16 Mă desfăt în orânduirile Tale şi nu uit cuvântul Tău.
17 Fă bine robului Tău, ca să trăiesc şi să păzesc cuvântul Tău!
18 Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!
19 Sunt un străin pe pământ: nu-mi ascunde poruncile Tale!
20 Totdeauna mi se topeşte sufletul de dor după legile Tale.
21 Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceştia care se rătăcesc de la poruncile Tale.
22 Ridică de peste mine ocara şi dispreţul! Căci păzesc învăţăturile Tale.
23 Să tot stea voievozii şi să vorbească împotriva mea: robul Tău cugetă adânc la orânduirile Tale.
24 Învăţăturile Tale sunt desfătarea mea şi sfătuitorii mei.
25 Sufletul meu este lipit de ţărână: înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!
26 Eu îmi istorisesc căile, şi Tu mă asculţi: învaţă-mă orânduirile Tale!
27 Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, şi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.
28 Îmi plânge sufletul de durere: ridică-mă după cuvântul Tău!
29 Depărtează-mă de calea necredincioşiei, către Tine, şi dă-mi îndurarea Ta, ca să urmez Legea Ta!
30 Aleg calea adevărului, pun legile Tale sub ochii mei.
31 Mă ţin de învăţăturile Tale, Doamne, nu mă lăsa de ruşine!
32 Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoţi inima la larg.
33 Învaţă-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale, ca s-o ţin până la sfârşit!
34 Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s-o ţin din toată inima mea!
35 Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea.
36 Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre câştig!
37 Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta!
38 Împlineşte-Ţi făgăduinţa faţă de robul Tău, făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine!
39 Depărtează de la mine ocara de care mă tem! Căci judecăţile Tale sunt pline de bunătate.
40 Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine!
41 Să vină, Doamne, îndurarea Ta peste mine, mântuirea Ta, după făgăduinţa Ta!
42 Şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte, căci mă încred în cuvântul Tău.
43 Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului! Căci nădăjduiesc în judecăţile Tale.
44 Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna şi pe vecie.
45 Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.
46 Voi vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor şi nu-mi va roşi obrazul.
47 Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc.
48 Îmi întind mâinile spre poruncile Tale pe care le iubesc şi vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale.
49 Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!
50 Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.
51 Nişte îngâmfaţi mi-aruncă batjocuri; totuşi eu nu mă abat de la Legea Ta.
52 Mă gândesc la judecăţile Tale de odinioară, Doamne, şi mă mângâi.
53 M-apucă o mânie aprinsă la vederea celor răi, care părăsesc Legea Ta.
54 Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.
55 Noaptea îmi aduc aminte de Numele Tău, Doamne, şi păzesc Legea Ta.
56 Aşa mi se cuvine, căci păzesc poruncile Tale.
57 Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele Tale.
58 Te rog din toată inima mea: ai milă de mine, după făgăduinţa Ta!
59 Mă gândesc la căile mele şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale.
60 Mă grăbesc şi nu preget să păzesc poruncile Tale.
61 Cursele celor răi mă înconjoară, dar nu uit Legea Ta.
62 Mă scol la miezul nopţii să Te laud pentru judecăţile Tale cele drepte.
63 Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.
64 Pământul, Doamne, este plin de bunătatea Ta; învaţă-mă orânduirile Tale!
65 Tu faci bine robului Tău, Doamne, după făgăduinţa Ta.
66 Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale.
67 Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc cuvântul Tău.
68 Tu eşti bun şi binefăcător: învaţă-mă orânduirile Tale!
69 Nişte îngâmfaţi urzesc neadevăruri împotriva mea; dar eu păzesc din toată inima mea poruncile Tale.
70 Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea: dar eu mă desfăt în Legea Ta.
71 Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ orânduirile Tale.
72 Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur şi de argint.
73 Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit; dă-mi pricepere, ca să învăţ poruncile Tale!
74 Cei ce se tem de Tine mă văd şi se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduinţele Tale.
75 Ştiu, Doamne, că judecăţile Tale sunt drepte: din credincioşie m-ai smerit.
76 Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâierea, cum ai făgăduit robului Tău!
77 Să vină peste mine îndurările Tale, ca să trăiesc, căci Legea Ta este desfătarea mea.
78 Să fie înfruntaţi îngâmfaţii care mă asupresc fără temei! Căci eu mă gândesc adânc la poruncile Tale.
79 Să se întoarcă la mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc învăţăturile Tale!
80 Inima să-mi fie neîmpărţită în orânduirile Tale, ca să nu fiu dat de ruşine!
81 Îmi tânjeşte sufletul după mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.
82 Mi se topesc ochii după făgăduinţa Ta şi zic: „Când mă vei mângâia?”
83 Căci am ajuns ca un burduf pus în fum; totuşi nu uit orânduirile Tale.
84 Care este numărul zilelor robului Tău? Când vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc?
85 Nişte îngâmfaţi sapă gropi înaintea mea; nu lucrează după Legea Ta.
86 Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioşie; ei mă prigonesc fără temei: ajută-mă!
87 Gata, gata să mă doboare şi să mă prăpădească, dar eu nu părăsesc poruncile Tale.
88 Înviorează-mă după bunătatea Ta, ca să păzesc învăţăturile gurii Tale!
89 Cuvântul Tău, Doamne, dăinuie în veci, în ceruri.
90 Credincioşia Ta ţine din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul, şi el rămâne tare.
91 După legile Tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile Îţi sunt supuse.
92 Dacă n-ar fi fost Legea Ta desfătarea mea, aş fi pierit în ticăloşia mea.
93 Niciodată nu voi uita poruncile Tale, căci prin ele mă înviorezi.
94 Al Tău sunt: mântuieşte-mă! Căci caut poruncile Tale.
95 Nişte răi mă aşteaptă ca să mă piardă; dar eu iau aminte la învăţăturile Tale.
96 Văd că tot ce este desăvârşit are margini: poruncile Tale însă sunt fără margini.
97