biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


1 O cântare a treptelor. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.
2 Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară Domnul pe poporul Său, de acum şi până în veac.
3 Căci toiagul de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moştenirea celor neprihăniţi, pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.
4 Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni şi peste cei cu inima fără prihană!
5 Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău! Pacea să fie peste Israel!
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook