biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


1 O cântare a treptelor. Destul m-au asuprit din tinereţe – s-o spună Israel! –
2 destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit.
3 Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.
4 Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.
5 Să se umple de ruşine şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul!
6 Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!
7 Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea,
8 şi trecătorii nu zic: „Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!” „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook