biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


1 O cântare a treptelor. Doamne, adu-Ţi aminte de David şi de toate necazurile lui!
2 Adu-Ţi aminte cum a jurat el Domnului şi a făcut următoarea juruinţă Puternicului lui Iacov:
3 „Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc,
4 nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele,
5 până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.” –
6 Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iaar…
7 „Haidem la locuinţa Lui, să ne închinăm înaintea aşternutului picioarelor Lui!…
8 Scoală-Te, Doamne, vino la locul Tău de odihnă, Tu şi chivotul măreţiei Tale!
9 Preoţii Tăi să se îmbrace în neprihănire, şi credincioşii Tăi să scoată strigăte de bucurie!
10 Pentru robul Tău David, nu lepăda pe unsul Tău!” –
11 Domnul a jurat lui David adevărul şi nu Se va întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău.
12 Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu şi învăţăturile Mele pe care li le voi da, vor şedea şi fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie.” –
13 Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis:
14 „Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.
15 Îi voi binecuvânta din belşug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui.
16 Voi îmbrăca în mântuire pe preoţii lui, şi credincioşii lui vor scoate strigăte de bucurie.
17 Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului Meu,
18 voi îmbrăca cu ruşine pe vrăjmaşii lui, şi peste el va străluci cununa lui.”
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook