biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


1 Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!
2 Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor!
3 Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu harpa!
4 Căci Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i.
5 Să salte de bucurie credincioşii Lui, îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
6 Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri, în mâna lor,
7 ca să facă răzbunare asupra neamurilor şi să pedepsească popoarele;
8 să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor, cu obezi de fier,
9 ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook