biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


1 Un psalm al lui David. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire.
2 Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima!
3 Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău.
4 Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.
5 Urăsc adunarea celor ce fac răul şi nu stau împreună cu cei răi.
6 Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
7 ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale.
8 Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta.
9 Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii care varsă sânge,
10 ale căror mâini sunt nelegiuite şi a căror dreaptă este plină de mită!
11 Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de mine!
12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook