biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


1 Un psalm al lui David. Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste.
2 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte!
3 Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul: Domnul este pe ape mari.
4 Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.
5 Glasul Domnului sfărâmă cedrii; Domnul sfărâmă cedrii Libanului;
6 îi face să sară ca nişte viţei, şi Libanul şi Sirionul sar ca nişte pui de bivoli.
7 Glasul Domnului face să ţâşnească flăcări de foc,
8 glasul Domnului face să se cutremure pustiul; Domnul face să tremure pustiul Cades.
9 Glasul Domnului face pe cerboaice să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: „Slavă!”
10 Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul, şi Domnul împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie.
11 Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook