biblia online cornilescu

Meditatia zilei pentru 25 September 2023

Tot ce veti cere cu credinta, prin rugaciune, veti primi.
Uneori rugăciunile noastre nu ajung la tronul de har, deoarece nu sunt făcute cu credinţă şi nici nu sunt expresia unei nevoi adânci simţite pentru noi şi pentru lucrarea lui Dumnezeu. Rugăciunile formale, care se fac din obişnuinţă şi care nu au o temă bine precizată sau rugăciunile scrise sau citite nu sunt rugăciuni (vezi Mat. 6.7).
„Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Dumnezeu" (Iac. 1.7). Numai rugăciunea credinciosului, rugăciunea neîncetată şi fierbinte va primi răspunsul lui Dumnezeu, căci El este credincios promisiunilor Lui. „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm încredere şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vremea de nevoie" (Evr. 4.16). O astfel de rugăciune nu va fi exprimată cu vorbe mari, ci va fi o rugăciune de credinţă serioasă, cu putere de pătrundere şi plină de încredere chiar dacă în afară are forma unei rugăciuni de copil. Astfel de rugăciuni ascultă Dumnezeu.
În Cuvântul lui Dumnezeu avem exemple demne de urmat. De exemplu: „Moise a strigat către Domnul zicând: Dumnezeule Te rog vindec-o" (Num. 12.13). „Prietene, împrumută-mi trei pâini ... şi-i va da tot ce-i trebuie" (Luca 11.5-10).
Aceste rugăciuni exprimă în esenţa lor cereri concrete şi ele au fost ascultate. Rugăciunea făcută cu credinţă nu se va ridica niciodată degeaba la cer. Răspunsul poate să fie într-un fel sau altul dar va corespunde totdeauna măreţiei şi nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu. Rezultatul este sigur: „Şi pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus” (Fil. 4.7). Să ne apropiem în credinţă deplină cu încredere că Dumnezeu, Tatăl nostru ne va asculta rugăciunile şi mulţumirile noastre.
„Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumire” (Col. 4.2).
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook