biblia online cornilescu

Meditatia zilei pentru 19 noiembrie 2018

Bucurati-va totdeauna in DOMNUL!
În Domnul Isus este şi azi ca în toate timpurile o bucurie continuă şi fără sfârşit, căci El însuşi este izvorul nesecat al acestei bucurii. Noi avem ocazia să cunoaştem această bucurie, care nu o cunoaşte nici cel mai bogat om din lume, nici cel mai bun, nici cel mai înălţat. În toate cât le oferă lumea nu se găseşte bucurie care să rămână. Totul este trecător, totul este distrus prin păcat, totul este deşertăciune. Singur credinciosul are totdeauna temelia bucuriei, el are dreptul să se bucure totdeauna în Domnul său Preaiubit. Oriunde ne ridicăm ochii spre El găsim motive de bucurie adevărată, sinceră şi statornică.
Să ne gândim la mântuirea noastră cea veşnică şi măreaţă, care ne-a fost dăruită în Domnul Cristos Isus. Odinioară eram săraci şi pierduţi, păcătoşi înrăiţi, distruşi, fără nici o putere, morţi în păcate şi nelegiuiri şi nu ne puteam aştepta la altceva din partea unui Dumnezeu sfânt şi drept decât la veşnică pierzare. Dumnezeu care e Iubire, S-a îndurat de noi şi a dat pe singurul Său Fiu prea iubit şi întâi născut pentru ca noi prin credinţa în El să avem o mântuire desăvârşită, deplină iertare a păcatelor, şi o viaţă nouă netrecătoare.
Prin lucrarea Sa desăvârşită suntem scoşi din vechea stare a lui Adam şi transpuşi în una nouă; noi stăm acuma ÎN Cristos în faţa lui Dumnezeu. Noi am încetat să fim sclavi Satanei şi ai păcatului şi nu ne mai găsim în lanţurile lor. Prin credinţă în El am primit viaţa veşnică, acea viaţă care era la Tatăl şi care s-a arătat în învierea plină de victorie.
Gândul la această măreaţă lucrare ne umple inimile cu bucurie şi fericire. Nu-i oare acesta marele subiect al adevăratei bucurii?
Niciodată n-ar trebui să pierdem din vedere, noi creştinii că NU avem o religie, fie ea chiar creştină ci avem VIAŢA, îl avem pe Isus care nu are nimic cu părerile, dogmele;...
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook