biblia online cornilescu

Meditatia zilei pentru 29 November 2022

Caci DUMNEZEU va aduce orice fapta la judecata si judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns fie bine, fie rau.
Dumnezeu va cumpăni şi va judeca chiar şi gândurile ascunse ale oamenilor care erau păcate. Dumnezeu cunoaşte orice gând. Psalmistul spune: „Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă şi Tu Doamne îl cunoşti în totul" (Ps. 138.4).
Prin mărturisirea judecăţii, Dumnezeu dovedeşte încă o dată că omul nu încetează să existe chiar şi după despărţirea sufletului de trup în moarte. Dumnezeu în înviere va uni iarăşi trupul cu sufletul, pe cel credincios într-un trup de slavă pe când cel necredincios cu un trup care în continuare rămâne în păcat şi legăturile lui, deoarece nu au primit harul nemărginit descoperit în Cristos. Necredincioşii vor fi judecaţi în faţa tronului alb. Ioan îi vede în Apocalipsa 20 pe morţii mici şi mari, înfăţişaţi în faţa acestui tron, unde va veni judecata lui Dumnezeu peste ei, partea lor fiind iazul de foc, care arde continuu. Credinciosul NU VINE la judecată deoarece Domnul Isus a fost judecat în locul lui. Noi îi vedem pe credincioşi în Apocalipsa 5 şezând pe tronuri şi aducând adorare şi închinăciune Mielului lui Dumnezeu. Noi ne vom înfăţişa, da în faţa tronului de judecată a lui Cristos pentru a recunoaşte cum apreciază Dumnezeu viaţa noastră. Domnul va răsplăti ceea ce harul Iui Dumnezeu a putut lucra în credincioşi.
De care înviere vei avea parte suflete scump? De învierea judecăţii deoarece ai făcut ce este rău lepădându-L pe Domnul, sau vei avea parte de învierea la viaţă veşnică deoarece ai făcut ce este bine?

Cum s-ar putea îndoi un creştin când ştie că un Advocat, adică „Isus Cristos cel drept" îi ţine necurmat locul în faţa scaunului de domnie al lui Dumnezeu? (1 Ioan 2.1).

Cel mai slab dintre mădularele Adunării lui Dumnezeu are dreptul să ştie că TOATE păcatele i-au fost ispăşite, judecate, purtate pe crucea Lui.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook