biblia online cornilescu

Meditatia zilei pentru 30 mai 2020

Acest Ezra venit din Babilon: era un carturar iscusit in Legea lui Moise, data de DOMNUL, DUMNEZEUL lui Israel... Caci Ezra isi pusese inima sa adanceasca si sa implineasca Legea DOMNULUI, si sa invete pe oameni in mijlocul lui Israel legile si poruncile.
Ezra era din seminţie preoţească. În el se găsea stimă şi respect pentru legea lui Dumnezeu. Este foarte lesne de înţeles că ar fi putut ajuta la scrierea cărţii „CRONICI" care a fost scrisă potrivit cu 1 Cronici 9.1 după exilul din Babilon. Se pare că a scris şi cartea Ezra care îi poartă numele. La fel se crede că ar fi fost acela care a orânduit cărţile Vechiului Testament. Cunoaşterea şi umblarea sa a fost exemplară, după Sfânta Scriptură. Aceasta a fost pricina cuceririi stimei şi respectului din partea împăratului Artaxerxe: „Artaxerxe, împăratul împăraţilor către Ezra preotul şi cărturarul iscusit în legea Dumnezeului cerurilor." Voinţa sa era „să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile si poruncile" care au avut pe vremea aceea o influenţă motrică pe tot cuprinsul ţării. Dumnezeu a răsplătit cu binecuvântări în tot timpul fidelitatea şi interesul faţă de Cuvântul Său. Nu degeaba a vorbit lui Israel prin Moise astfel: „Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai pe sus de puterile tale, nici departe de tine. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti” (Deut. 30.11,14).
Acest Cuvânt este în orice situaţie un ajutor măreţ, o mângâiere şi o îmbărbătare pentru toţi cei ce cred în Dumnezeu şi care L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor. Acest Cuvânt sfânt vrea să fie pentru fiecare om un îndreptar, o candelă, o lumină, un reazem, un ocrotitor pe drumul acesta mărginit până la glorioasa veşnicie.
Să mergem pe urmele Marelui învăţător pe acest pământ uscat.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook