biblia online cornilescu

Meditatia zilei pentru 17 iulie 2020

Stati gata dar, avand mijlocul incins cu adevarul.
În faţa lui Dumnezeu neprihănirea noastră este desăvârşită căci ea este însăşi Cristos. Pentru aceasta nu ne trebuie „armătura." Noi şedem în locurile cereşti, unde totul este desăvârşit şi în pace. Dar în luptele noastre cu duşmanii ne trebuie armătura practică. Mai întâi mijlocul nostru trebuie să fie încins cu ADEVĂRUL. Mijlocul este sediul puterii noastre, şi transmite mai departe semnalele inimii. Dacă noi permitem inimii noastre să colinde în orice mediu, atunci Satana primeşte cu uşurinţă putere asupra noastră. Această parte a armăturii este deci aplicarea practică a adevărului asupra inimii noastre. Dar pentru aceasta e necesar ca inima să fie ţinută în frâu şi tot ce este rău să fie judecat. În felul acesta toate adevărurile lui Dumnezeu au puterea lor ideală asupra creştinului. Într-o astfel de inimă Satana nu va mai găsi nici un punct de atac.
Adevărul mai pune în faţa noastră şi marea problemă a ASCULTĂRII. Dumnezeu nu ne târăşte niciodată cu sila pe drumul ascultării, ci doar ne arată calea pe care trebuie să umblăm ca să fim fericiţi. Şi dacă nu vrem să înţelegem să dăm la o parte orice piedică pe care ne-o pune în cale firea noastră pământească, pentru ca să răspundem chemării dumnezeieşti, ne lipsim de îndurarea pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne facă fericiţi. De multe ori, inimile noastre încep cu socoteala jertfelor, a piedicilor şi a greutăţilor în loc să alerge pe calea ascultării pline de râvnă pentru Acela a cărui chemare a răsunat în urechile noastre. Multe binecuvântări adevărate însoţesc fiecare pas pe calea ascultării, pentru că ascultarea este rodul credinţei şi credinţa ne leagă de Dumnezeu, făcându-ne să avem o legătură vie cu El. Privind ascultarea din acest punct de vedere, vom vedea cât de mult se deosebeşte această ascultare de legalism (duh de robie faţă de lege, cu totul potrivnic harului). Să stăm dar gata, încinşi în felul acesta cu adevărul, fiind nişte harnici slujitori ai Marelui nostru Mântuitor.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook