biblia online cornilescu

Meditatia zilei pentru 09 octombrie 2020

Mijlocul sa va fie incins, si facliile aprinse si, sa fiti ca niste oameni, care asteapta pe stapanul lor.
Fiecare om care este salvat prin sângele Domnului Isus şi prin Duhul Sfânt a primit naşterea din nou, posedă o nădejde minunată: Isus va veni iarăşi! În Vechiul Testament era ieşirea poporului Israel care stătea sub sângele ocrotitor al Mielului Pascal. Gata de plecare, aşteptau pentru a porni Ia drum. Toată lucrarea dinainte era întreruptă, totul era pregătit pentru a porni la drum. Dumnezeu le-a făgăduit o ţară măreaţă în care curge lapte şi miere.
Desigur că îmbărbătează mult viitorul luminos pe cei care sunt pe calea cerească. Ziua venirii Domnului este foarte aproape, noi nu putem să-l aşteptăm doar de pe o zi pe alta, El poate să vină din clipă în clipă, de aceea să fim pregătiţi tot timpul pentru venirea Lui. Dacă această nădejde este vie în inimile noastre, atunci suntem atenţi să îndepărtăm tot ce poate să ne abată de la pregătirea noastră. Noi vom veghea asupra a tot ce ar putea face să slăbească puterea noastră duhovnicească.
Duşmanul sufletelor, caută să tulbure această nădejde. El nu precupeţeşte nici un efort ca să ne abată prin lucrurile exterioare, mai ales prin prosperitatea zilelor noastre, de la Domnul Isus Cristos. Prin lucrări interne de asemenea Satana caută să ne abată. Acestea pot fi: necitirea zilnică a Cuvântului lui Dumnezeu, răcire lentă faţă de lucrurile sfinte, găsirea de greşeli la alţii, inactivitate creştină personală, în familie şi adunare, şi multe alte forme care le ştim destul de bine fiecare din noi.
Să fim slujitori care aşteaptă pe Domnul, cu toată inima, ca să fim plăcuţi Lui.
Creştinii n-au nimic pe pământ; viaţa lor fiind cerească nu poate fi hrănită decât tot cu lucruri cereşti.
În Isus Cristos ei au TOTUL deplin şi nu au nevoie de lucrurile firii pământeşti.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook