biblia online cornilescu

Meditatia zilei pentru 10 octombrie 2020

Dar El fiindca ramane in veac, are o preotie, care nu poate trece de la unul la altul. De aceea si poate sa mantuiasca in chip desavarsit pe cei ce se apropie de DUMNEZEU prin El, pentru ca traieste pururea ca sa mijloceasca pentru ei.
Pentru noi credincioşii există un singur Mare Preot, nu mai mulţi. Aşa cum este El, Apostolul mărturisirii noastre tot aşa este unicul Mare Preot. Peste El moartea nu are putere. Preoţia Lui este de neclintit, veşnică. Cine oare ar putea trece în locul Lui, cine poate să-L înlocuiască? Domnul Isus este unicul care prin dragostea şi ascultarea Lui până la moarte L-a proslăvit pe Dumnezeu şi ne-a mântuit pe noi, şi după ce „a iniţiat o răscumpărare veşnică" „a intrat în cer ca să se înfăţişeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu."

Acolo trăieşte pentru noi. Putem noi oare să ne pierdem pe drumul acesta plin de nevoi şi griji? NU, niciodată, căci El este Acela care ne va purta de grijă până la sfârşit. Chiar dacă noi suntem slabi şi fără putere, El este liber şi puternic, El se consumă pentru noi. Aşa cum El are milă de slăbiciunile noastre tot aşa El poate să ne mântuiască în chip desăvârşit. Dragostea şi adevărul dumnezeiesc ne dau siguranţa veşnică. Ele lucrează împreună şi concomitent, pentru a duce pe fiecare copil al lui Dumnezeu peste cursele şi încercările celui rău, şi de a-i duce acasă spre slava lui Dumnezeu şi Tatăl nostru. „Căci dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui (Rom. 5.10). A Lui să fie slava şi mărirea pentru aceste realităţi dumnezeieşti de care ne-a făcut parte!

Marele nostru Dumnezeu şi Tată a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi” (Evr. 13.5).
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook