biblia online cornilescu

Meditatia zilei pentru 11 octombrie 2020

Paziti-va de carturari, carora le place sa se plimbe in haine lungi, si sa le faca lumea plecaciuni prin piete; ei umbla dupa locurile dintai in sinagogi, si dupa locurile dintai la ospete.
După ce Domnul Isus a avut o întrevedere cu cărturarii, s-a apropiat de ucenici şi i-a avertizat asupra stării lor morale. Deşi cărturarii aveau un mare renume, nu au putut să-L prindă cu vorba pe Domnul Cristos. Dar El i-a făcut să tacă prin întrebările puse, mai ales când i-a întrebat dacă Cristos este fiul lui David, cum de David îl numeşte Domn. David nu l-a văzut pe Domnul dar L-a recunoscut, pe când ei îl vedeau şi totuşi nu L-au primit. În capitolul 14, Domnul Cristos i-a învăţat adevărul că cine se înalţă va fi smerit iar cine se smereşte va fi înălţat. Ce mult S-a coborât Domnul Isus încât s-a putut spune despre El: „Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale."

În schimb la farisei şi la cărturari era un ţel cu totul diferit. Ei însuşi se înălţau şi aşteptau plecăciuni de la oameni. De aceea Domnul le-a promis grele şi aspre judecăţi. Tendinţa de ridicare stă în strânsă legătură cu natura omenească şi de aceea nu era numai pentru ucenici o primejdie ci şi pentru noi. Şi pentru noi e valabilă avertizarea: „Păziţi-vă."

În ucenici regăsim chipul nostru. De exemplu când mergeau drumul spre Ierusalim, iar Domnul mergea să sufere şi să moară, ei se certau pentru primul loc. Mama fiilor lui Zebedei cerea de la Domnul ca fiii ei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Lui. Oare nu se arată aici tocmai ceea ce este în inima noastră? Uneori cerem ceva şi cerem pentru satisfacerea poftelor noastre, ale firii pământeşti. De aceea să lăsăm Duhul Sfânt să ne călăuzească ce să cerem. Domnul să ne ferească de a cere ceva care nu este pentru proslăvirea Sa.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook